បោះឆ្នោត៖ ភីងល្អបំផុតរបស់គីលដារ៉េ - ហ្គីនណេស
មគ្គុទេសក៍និងគំនិតធ្វើដំណើរ

VOTE: Pint Of Guinness ល្អបំផុត

ជាមួយនឹងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌយើងកំពុងស្វែងរកភីងល្អបំផុតនៃវត្ថុខ្មៅនៅគីលដារ៉េ! យើងបានប្រមូលផ្តុំនូវចំនូលចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខោនធីថោវប្រេដដូច្នេះសូមបោះឆ្នោតអោយចំនូលចិត្តរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម។ សូមចងចាំថាប្រសិនបើអ្នកគិតថាយើងបានចាកចេញពីគូប្រជែងរបស់យើងសូមប្រាប់យើងឱ្យដឹង Facebook.


ទទួលបានការបំផុសគំនិត

សៀវភៅណែនាំផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចនឹងចូលចិត្ត